Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem SARS-Cov-2, organizatorzy podejmują decyzje o odwołaniu wszelkich działań prowadzonych 

przez Akademię do do czerwca 2021r. 


Będziemy dzielili się z Wami informacjami ze świata fotografii czy ciekawostkami warsztatowymi na https://www.facebook.com/naszaakademiafotografii

Using Format