Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem SARS-Cov-2, organizatorzy podejmują decyzje o odwołaniu wszelkich działań prowadzonych przez Akademię do końca kwarantanny.


https://www.gov.pl/web/koronawirus

Using Format